fredag 9 maj 2008

klagomålsgrupper

Alla samhällets medborgare borde vara indelade i varsin klagomålsgrupp och varsin hyllningsgrupp. Varje klagomålsgrupp skulle ha en motsvarande hyllningsgrupp och tvärtom. Gruppernas ämnen (föremål för klagomål/hyllningar) skulle vara randomiserade men förankrade i någon slags samhällsfunktion. Genom ett poängsystem skulle samhällsmedborgarna få status och materiella belöningar för hur väl de lyckas klaga och hylla, belöningar utfärdade av en särskild belöningskommitté.

Genom ständig kritik, försvar och krigföring mellan de olika pargrupperna skulle en stor saklig och kunskap uppnås, samtidigt som samhällsfunktionerna skulle raffineras. Stolthet och inlärning vore då en vardagssak.

Inga kommentarer: