tisdag 13 juli 2010

den stora spiralen

FÖRUTSÄTTNING: Laissez-faire-inställning, mulet väder.

UTRUSTNING: Klipulver, fenolftalein, spackel, Piffi Allkrydda.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Piffi Allkrydda, s.k. ad hoc-mix, hälls ner i galen tunna. Den galna tunnan omges sedan av ålderism och verkningslös politik. Övriga ingredienser kastas upp i luften.

RESULTAT: Godtycke.

1 kommentar:

Bajsugglan sa...

åh piffi allkrydda, den gamla klassikern!